ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://sp3nidzica.edupage.org/
 • Data publikacji strony internetowej: 2020-08-28
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-03
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Dostępne w serwisie skróty klawiszowe (accesskey):
        [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
        [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
        [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
        [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
        [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
Google Chrome v 80.X  →  lewy ALT + [litera_skrótu]
Mozilla Firefox v 74.X  →  lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
Internet Explorer v 11.X  →  lewy ALT + [litera_skrótu]
Opera 67.X  →  lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Świderska
 • E-mail:
 • Telefon: 89 625 32 54
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy pocztą lub drogą elektroniczną na adres
 • Adres: ul. 1. Maja 42  13-100 Nidzica
 • E-mail:
 • Telefon: 89 625 32 54
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Dojazd do szkoły i przedszkola
 1. W odległości ok. 15 m od wejścia głównego do szkoły znajduje się zatoka autobusowa.
 2. W odległości 20 m od szkoły znajduje się parking, obok wejścia głównego w odległości 10 m znajduje  się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność budynku
 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejścia nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 2. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 3. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Biedrzycka - Falba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-03 08:24:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-03 08:24:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-29 13:36:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »