ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia     27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy, ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panem Łukaszem Jara  tel. 533 327 042 lub poprzez adres e-mail:
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
 1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku                         z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka                        w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku                               z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe wskazane we wniosku mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana  dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego               w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie                       art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana  danych odbywa się na podstawie zgody                  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest:
 
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 
 1. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Pacuszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Tańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-02 14:25:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-02 14:25:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-20 11:57:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »